Правілы прыёму ПТА

Зацверджана
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
14.07.2011 № 953

Правілы прыёму асоб для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі

(у рэд. пастаноў Саўміна ад 19.07.2012 № 664, ад 03.04.2017 № 246, ад 11.01.2018 № 19)

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.Гэтымі правіламі, распрацаванымі на падставе пункта 10 артыкула 57 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, рэгулюецца парадак прыёму асоб для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі ў вочнай (дзённай, вячэрняй) і завочнай формах атрымання адукацыі ва ўстановы адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесійна — тэхнічнай адукацыі (далей-установы адукацыі).
2.Грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства беларускай нацыянальнасці, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі замежных дзяржаў, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, грамадзяне Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан маюць права на атрыманне прафесійна-тэхнічнай адукацыі ў дзяржаўных установах адукацыі за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў, у прыватных установах адукацыі на платнай аснове — за кошт сродкаў юрыдычных асоб, індывідуальных прадпрымальнікаў, фізічных асоб або ўласных сродкаў грамадзяніна.

Прыём замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь на законных падставах і маюць неабходны ўзровень папярэдняй адукацыі, для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі ажыццяўляецца на аснове дагавораў аб падрыхтоўцы рабочага, служачага на платнай аснове, якія заключаюцца ўстановамі адукацыі з замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства або іх прадстаўнікамі, у якіх акрамя ўмоў, устаноўленых заканадаўствам, прадугледжваецца адказнасць бакоў па аплаце расходаў у выпадку неабходнасці высылкі замежнага грамадзяніна за межы Рэспублікі Беларусь.

1.Ва ўстанову адукацыі для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі прымаюцца асобы, якія маюць узровень папярэдняй адукацыі, узрост, стан здароўя, вызначаныя ў артыкуле 179 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.
2.Прыём асоб у дзяржаўныя ўстановы адукацыі для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі ажыццяўляецца:

за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў-у адпаведнасці з кантрольнымі лічбамі прыёму, якія штогод устанаўліваюцца заснавальнікамі ўстаноў адукацыі ў парадку, які вызначаецца ў пункце 4 артыкула 57 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;
на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі — у межах 50 працэнтаў ад кантрольных лічбаў прыёму па спецыяльнасці. Колькасць месцаў для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі рабочых, служачых зацвярджаецца па спецыяльнасцях заснавальнікамі ўстаноў адукацыі.
Прыём асоб для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі на платнай аснове ў дзяржаўныя ўстановы адукацыі (звыш кантрольных лічбаў прыёму) , а таксама ў прыватныя ўстановы адукацыі ажыццяўляецца ў рамках лімітавай колькасці навучэнцаў, прадугледжанай спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй) на адукацыйную дзейнасць.
Звесткі аб колькасці месцаў, якія прадстаўляюцца ў дзяржаўных установах адукацыі для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі за кошт рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў, на платнай аснове, а таксама ў прыватных установах адукацыі, даводзяцца ўстановамі адукацыі да зацікаўленых штогод да 1 красавіка, а ў выпадку, прадугледжаным у частцы чацвёртай пункта 18 Палажэння аб парадку прагназавання патрэбнасцяў у працоўных рэсурсах для фарміравання заказу на падрыхтоўку спецыялістаў, рабочых, служачых, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 19 ліпеня 2011 г. № 972 «аб некаторых пытаннях фарміравання заказу на падрыхтоўку кадраў» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2011 г., № 85, 5/34182), — да 15 жніўня.

1.Прыём у прафесійна-тэхнічныя каледжы для асваення адукацыйных праграм сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якія забяспечваюць атрыманне кваліфікацыі спецыяліста, рабочага з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй і інтэграваных з адукацыйнымі праграмамі прафесійна-тэхнічнай адукацыі, ажыццяўляецца ў адпаведнасці з правіламі прыёму асоб для атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якія зацвярджаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 2
ПАРАДАК ПРЫЁМУ ДАКУМЕНТАЎ

1.У мэтах арганізацыі прыёму асоб для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі і фарміравання кантынгенту навучэнцаў ва ўстанове адукацыі ствараецца прыёмная камісія, якую ўзначальвае кіраўнік. Прыёмная камісія ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Палажэннем аб прыёмнай камісіі ўстановы прафесійна-тэхнічнай адукацыі, якое зацвярджаецца Міністэрствам адукацыі.
2.Асобы, за выключэннем асоб, указаных у пункце 9 гэтых Правіл, якія паступаюць ва ўстанову адукацыі для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі, падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:

— заява на імя кіраўніка ўстановы адукацыі па ўстаноўленай форме;
— арыгіналы дакумента аб адукацыі і дадатку да яго;
— медыцынскую даведку аб стане здароўя па форме, устаноўленай Міністэрствам аховы здароўя;
— дакументы, якія пацвярджаюць права абітурыента на льготы пры прыёме на навучанне;
— 6 фотаздымкаў памерам 3 x 4 см.
У выпадку немагчымасці прыбыцця абітурыента ў прыёмную камісію па ўважлівай прычыне (захворванне, удзел у міжнародных конкурсах, алімпіядах, спаборніцтвах, службовая камандзіроўка ці іншыя не якія залежаць ад абітурыента абставіны, пацверджаныя дакументальна) дакументы падае законны прадстаўнік (прадстаўнік) паступае. Рашэнне аб паважлівасці прычыны прымаецца прыёмнай камісіяй на падставе прадстаўленых дакументаў. У выпадку прызнання прычыны непаважлівай прыёмная камісія мае права адмовіць у прыёме дакументаў.

1.Акрамя пералічаных у пункце 7 сапраўдных Правілаў дакументаў пры неабходнасці дадаткова ў прыёмную камісію прадстаўляюцца:

— заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай або медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб адсутнасці супрацьпаказанняў для навучання па абранай спецыяльнасці і кваліфікацыі (для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, дзяцей-інвалідаў, інвалідаў I, II або III групы);
— заключэнне дзяржаўнага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі або даведка аб асваенні зместу адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі (для асоб з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця);
— дакумент, які пацвярджае прысваенне кваліфікацыі рабочага (служачага), — пасведчанне аб прысваенні кваліфікацыйнага разраду (класу, катэгорыі) па прафесіі або выпіска з працоўнай кніжкі (для абітурыентаў, якія паступаюць на завочную форму атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі);
— дагавор аб мэтавай падрыхтоўцы спецыяліста (рабочага, служачага), аформлены ў трох экзэмплярах і падпісаны абітурыентаў і заказчыкам-арганізацыяй, якая мае патрэбу ў падрыхтоўцы рабочага, служачага — — для тых, хто паступае, якія ўдзельнічаюць у конкурсе на мэтавыя месцы;
— дакументы, якія пацвярджаюць беларускую нацыянальнасць (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства беларускай нацыянальнасці).

1.Замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства (іх прадстаўнікі) падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:

— заява на імя кіраўніка ўстановы адукацыі па ўстаноўленай форме;
— дакумент аб адукацыі з указаннем вывучаных прадметаў і атрыманых па іх адзнак (балаў);
— заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі, выдадзенае тэрытарыяльнай арганізацыяй аховы здароўя Рэспублікі Беларусь (пасля праходжання абавязковага медыцынскага абследавання па кірунку ўстановы адукацыі);
— медыцынскае заключэнне аб стане здароўя і сертыфікат аб адсутнасці ВІЧ-інфекцыі, выдадзеныя афіцыйным органам аховы здароўя краіны, з якой прыбыў кандыдат на навучанне;
— копію пасведчання аб нараджэнні, завераную ва ўстаноўленым парадку;
— 6 фотаздымкаў памерам 3 x 4 см;
— пасведчанне аб заканчэнні факультэта Давузаўскай падрыхтоўкі, падрыхтоўчага аддзялення, падрыхтоўчых курсаў (пры яго наяўнасці);
— дакумент, які пацвярджае прысваенне кваліфікацыі рабочага (служачага), — пасведчанне аб прысваенні кваліфікацыйнага разраду (класу, катэгорыі) па прафесіі або выпіска з працоўнай кніжкі (для абітурыентаў, якія паступаюць на завочную форму атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі).
Да пералічаных дакументаў, выкладзеных на замежнай мове, адначасова прыкладаецца іх пераклад на беларускай або рускай мове, засведчаны натарыяльна.

1.Пры падачы дакументаў, названых у пунктах 7 — 9 сапраўдных Правілаў, паступаючы прад’яўляе дакумент, які сведчыць асобу (для непаўналетніх, якія не маюць такога дакумента, — пасведчанне аб нараджэнні).

У выпадку падачы дакументаў ад імя абітурыента яго законным прадстаўніком прад’яўляюцца дакументы, якія сведчаць асобу і статус законнага прадстаўніка, і копія дакумента, які сведчыць асобу абітурыента. У выпадку падачы дакументаў ад імя абітурыента яго прадстаўніком, які дзейнічае на падставе даверанасці, прад’яўляюцца дакумент, які сведчыць асобу прадстаўніка, і копія дакумента, які сведчыць асобу абітурыента, і даверанасць, засведчаная ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

1.Прыём дакументаў для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі ажыццяўляецца:

11.1. у дзённай форме атрымання адукацыі-з 15 чэрвеня па 20 жніўня.
Тэрмін прыёму дакументаў, устаноўлены ў абзацы першым гэтага падпункта, тэрміны правядзення ўступных выпрабаванняў і тэрміны залічэння ў склад навучэнцаў, устаноўленыя ў пункце 24 сапраўдных Правілаў, могуць быць прадоўжаны кіраўніком установы адукацыі па ўзгадненні з заснавальнікам да 15 верасня бягучага года:
калі да канца тэрміну прыёму дакументаў колькасць пададзеных заяў на асобныя спецыяльнасці менш, чым устаноўленыя кантрольныя лічбы прыёму;
у выпадку, прадугледжаным у частцы чацвёртай пункта 18 Палажэння аб парадку прагназавання патрэбаў у працоўных рэсурсах для фарміравання заказу на падрыхтоўку спецыялістаў, рабочых, служачых;
11.2. у вячэрняй форме атрымання адукацыі-з 15 чэрвеня па 20 жніўня, а па спецыяльнасцях напрамкі адукацыі «Сельская гаспадарка» — з 1 кастрычніка па 20 лістапада;
11.3. у завочнай форме атрымання адукацыі-з 1 па 10 кастрычніка;
11.4. ад замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія паступаюць для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі на платнай аснове — — з 15 чэрвеня па 10 верасня.
11-1. Пры ўсталяванні ўдакладненых кантрольных лічбаў прыёму на асобныя спецыяльнасці ў выпадку, прадугледжаным у частцы чацвёртай пункта 18 Палажэння аб парадку прагназавання патрэбаў у працоўных рэсурсах для фарміравання заказу на падрыхтоўку спецыялістаў, рабочых, служачых, прыёмнымі камісіямі забяспечваецца прадастаўленне інфармацыі абітурыентаў, якія падалі заявы для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі па такіх спецыяльнасцях, аб даступнасці атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі па абранай (роднаснай) спецыяльнасці ў дадзеным (іншым) установе адукацыі ў межах тэрмінаў прыёму дакументаў.

ГЛАВА 3
ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ЎСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ І ЗАЛІЧЭННЯ

1.Залічэнне асоб ва ўстановы адукацыі для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі ажыццяўляецца на падставе іх заяў, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных у пунктах 13 і 14 сапраўдных Правілаў.
2.Калі колькасць пададзеных заяў на канкрэтную спецыяльнасць перавышае ўстаноўленыя па ёй кантрольныя лічбы прыёму, залічэнне ва ўстанову адукацыі ажыццяўляецца па конкурсе на падставе сярэдняга бала пасведчання аб агульнай базавай адукацыі або атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі альбо пасведчання аб спецыяльнай адукацыі.
3.Прыём асоб для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі па спецыяльнасцях «Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва » і «мастацка-афарміцельскія работы і дызайн інтэр’ераў «профілю адукацыі» мастацтва і дызайн», а таксама па спецыяльнасцях «рэстаўрацыйна-аднаўленчыя работы» і «Сталярныя, паркетныя і Шкляныя работы» профілю адукацыі «архітэктура і будаўніцтва» ажыццяўляецца па конкурсе на аснове сумы балаў па выніках здачы ўступных выпрабаванняў па спецыяльнасці (далей — уступныя выпрабаванні) і сярэдняга бала пасведчання аб агульнай базавай адукацыі або атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі альбо пасведчання аб спецыяльнай адукацыі.

Сярэдні бал пасведчання аб агульнай базавай адукацыі або атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі альбо пасведчання аб спецыяльнай адукацыі вызначаецца па дзесяцібальнай шкале адзнак з дакладнасцю да дзесятых доляй адзінкі.

1.Форма правядзення ўступных выпрабаванняў:

прадугледжаных у пункце 14 сапраўдных Правілаў, вызначаецца установай адукацыі па ўзгадненні з заснавальнікам і даводзіцца да зацікаўленых не пазней чым за два месяцы да пачатку прыёму дакументаў;
для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, якія па медыцынскіх паказаннях могуць атрымліваць прафесійна-тэхнічную адукацыю па дадзенай спецыяльнасці (кваліфікацыі), усталёўваецца прыёмнай камісіяй з улікам наяўных у іх парушэнняў.

1.Праграма ўступных іспытаў па спецыяльнасці зацвярджаецца заснавальнікам.
2.Паступаючыя здаюць уступныя выпрабаванні на рускай або беларускай мове па свайму выбару.
3.Расклад правядзення ўступных выпрабаванняў аб’яўляецца прыёмнай камісіяй не пазней чым за тыдзень да пачатку яго правядзення.
4.Вынікі ўступных іспытаў ацэньваюцца адзнакамі ў балах па дзесяцібальнай шкале.
5.Паступаючыя, якія не з’явіліся на ўступныя іспыты па ўважлівай прычыне, дапускаюцца да іх здачы па рашэнню старшыні прыёмнай камісіі ў тэрміны, вызначаныя для іншых груп.

Паступаючыя, якія не з’явіліся на ўступныя іспыты без уважлівай прычыны або атрымалі нуль (0) балаў, да далейшага ўдзелу ў конкурсе не дапускаюцца.

1.Правам залічэння па-за конкурсам, а таксама пераважным правам на залічэнне пры роўнай колькасці балаў карыстаюцца катэгорыі асоб, указаных у артыкуле 180 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.
2.Адбор тых, хто паступае для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі ажыццяўляецца заказчыкам з ліку выпускнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

На месцы, вызначаныя для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі рабочых, служачых, праводзіцца асобны конкурс. Абітурыенты, якія не набралі дастатковай колькасці балаў для залічэння, маюць права ўдзельнічаць у конкурсе на агульных падставах.
Пры адсутнасці конкурсу на месцы для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі рабочых, служачых па ўзгодненым рашэнні прыёмнай камісіі ўстановы адукацыі і заказчыка могуць заключацца з дагаворы аб мэтавай падрыхтоўцы спецыялістаў (рабочых, служачых) альбо гэтыя месцы перадаюцца на агульны конкурс.
Пасля залічэння абітурыента на месца для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі рабочых, служачых дагавор аб мэтавай падрыхтоўцы спецыяліста (рабочага, служачага), заключаны паміж абітурыентам і заказчыкам, падпісваецца таксама кіраўніком установы адукацыі.
Пры заключэнні ва ўстаноўленым парадку дагавораў аб мэтавай падрыхтоўцы спецыялістаў (рабочых, служачых) для паступаючых ва ўзросце да 18 гадоў неабходна наяўнасць пісьмовай згоды аднаго з законных прадстаўнікоў.

1.Замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія прыбываюць на вучобу, залічваюцца ва ўстановы адукацыі на падставе іх заяў пасля праходжання ў тэрытарыяльных арганізацыях аховы здароўя, якія вызначаюцца установай адукацыі, абавязковага медыцынскага абследавання, які пацвярджае адсутнасць супрацьпаказанняў да навучання ў Рэспубліцы Беларусь. Пры неабходнасці прыёмная камісія мае права праводзіць сумоўе для ўстанаўлення наяўнасці неабходнага ўзроўню валодання замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства мовай, на якой вядзецца навучанне ва ўстанове адукацыі, дастатковага для засваення вучэбнага плана ўстановы адукацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі, па спецыяльнасці.

Неабходным умовай залічэння замежных грамадзян і асоб без грамадзянства на навучанне з’яўляецца наяўнасць у іх дакумента, які сведчыць асобу, адпаведнай візы і дагавора абавязковага медыцынскага страхавання, аформленых у парадку, устаноўленым заканадаўствам.

1.Тэрміны правядзення ўступных іспытаў для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі:

у дзённай форме атрымання адукацыі: першы паток-з 5 па 12 ліпеня, другі паток-з 21 па 24 жніўня, залічэнне ў склад навучэнцаў-па 25 жніўня;
у вячэрняй форме атрымання адукацыі-з 21 па 24 жніўня, залічэнне ў склад навучэнцаў-па 25 жніўня, па спецыяльнасцях напрамку адукацыі «Сельская гаспадарка» — з 21 па 24 лістапада, залічэнне ў склад навучэнцаў-па 25 лістапада.
Для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі ў завочнай форме атрымання адукацыі залічэнне ў склад навучэнцаў ажыццяўляецца з 11 па 13 кастрычніка.

1.У асобных выпадках рашэннем кіраўніка ўстановы адукацыі па ўзгадненні з заснавальнікам могуць устанаўлівацца іншыя тэрміны прыёму дакументаў, правядзення ўступных выпрабаванняў па спецыяльнасці і залічэння. Рашэнне аб зменах даводзіцца да зацікаўленых не пазней чым за два месяцы да пачатку прыёму дакументаў шляхам размяшчэння іх на інфармацыйным стэндзе ўстановы адукацыі ў даступным для грамадзян месцы, а таксама на сайце ўстановы адукацыі ў глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт.
2.Рашэнне аб залічэнні якія паступілі для атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі афармляецца загадам кіраўніка ўстановы адукацыі на падставе пратаколу прыёмнай камісіі і зняволенага дамовы аб падрыхтоўцы рабочага (служачага) з прафесійна-тэхнічнай адукацыяй за кошт сродкаў рэспубліканскага (мясцовага) бюджэту, або дамовы аб падрыхтоўцы рабочага (служачага) з прафесійна-тэхнічнай адукацыяй на платнай аснове, або дагавора аб мэтавай падрыхтоўцы спецыяліста (рабочага, служачага). Спісы залічаных вывешваюцца для азнаямлення не пазней чым праз тры дні пасля залічэння.
3.На месцы, што засталіся пасля залічэння паступаючых, якія ўдзельнічалі ў конкурсе на адпаведную спецыяльнасць, у першую чаргу залічваюцца паступаючыя, якія не прайшлі па конкурсе на іншую спецыяльнасць у дадзеным установе адукацыі, а потым — паступаючыя, якія не прайшлі па конкурсе ў іншых установах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай або вышэйшай адукацыі.

Залічэнне абітурыентаў, якія прайшлі ўступныя выпрабаванні (незалежна ад формы іх правядзення) у іншых установах адукацыі, праводзіцца з улікам даведкі аб выніках здачы ўступных выпрабаванняў ва ўстановах вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай або прафесійна-тэхнічнай адукацыі, якая выдаецца ў адпаведнасці з пунктам 6.4 пераліку адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. N 200 «аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010 г., N 119, 1/11590), па форме, зацверджанай Міністэрствам адукацыі.

1.У выпадку, калі да пачатку навучальнага года ў год прыёму і на працягу трыццаці дзён пасля пачатку навучальнага года ў год прыёму з асобамі, залічанымі на навучанне, былі датэрмінова спыненыя адукацыйныя адносіны, то на вакантныя месцы залічваюцца паступаюць, якія не прайшлі па конкурсе на дадзеную спецыяльнасць у дадзенай форме атрымання прафесійна-тэхнічнай адукацыі ў гэтай установе адукацыі.